www.taxistoupa.gr
www.taxistoupa.com
www.taxistoupa.dewww.taxistoupa.gr | Ταξί στη Στούπα Μεσσηνίας | Ταξί από & προς Στούπα, Καλαμάτα, Αεροδρόμιο, Νομό Μεσσηνίας | Βασίλης Καπιτσίνος
Welcome to the Website of Stoupas' Local Taxi Service


My name is Vassilis Kapitsinos and I was born in Langada, a mountain village in the Mani area, 13 Kilometers from Stoupa. I married Stavroula Barbetsea (Voula) in 1987 and we have been living here ever since. We have four children, two sons and two daughters.

I have been driving a taxi since 1985, for the last 28 years. My wife started driving the taxi in 1995. We can communicate with tourists and foreigners in English. We try to accommodate our clients’ every wish in the best possible way.